پروفایل فاطمه بهادری

فاطمه بهادری تایپیست
1 سال تجربه 2 پروژه کارکرده آذربایجان شرقی

تایپ فایل های صوتی

تایپ عکس 

تایپ پی دی اف

تایپ فیلمنامه، نمایشنامه، قرارداد

ترجمه

تایپ سوالات امتحانات 

آموزش زبان دوره راهنمایی و دبیرستان 

پروژه های تحقیقاتی هنر کارشناسی 

سابقه کار (1)